Statistik över statsskulden publiceras genom ett öppet gränssnitt

Statistik över statsskulden, statens upplåning och riskhantering av statsskulden finns nu även tillgänglig via ett öppet gränssnitt. Statistiken över statsskulden har lagts till i Statskontorets API-portal som samlar Statskontorets samtliga öppna gränssnitt på ett och samma ställe.

API-portalen finns (på finska) på adressen avoindata.tutkihallintoa.fi. Statistiken över statsskulden i API-portalen finns här.

Statskontorets API-portal utvecklas och utökas. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag.

Mer information: ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi (statistik över statsskulden), raportointipalvelut(at)statskontoret.fi (utveckling av Statskontorets API-portal)

, Uppdaterad 12.9.2022 kl. 11:11