Statskontoret ordnar en auktion för statens skuldförbindelser i euro den 17 augusti

Statskontoret ordnar en auktion för två statens skuldförbindelser i euro tisdagen den 17 augusti. Skuldförbindelser förfaller till betalning 14 februari 2022 och 12 maj 2022.

Auktionens uppgifter:

Datum: 17 augusti 2021
Tid: 12.30–13.00 (finsk tid)
Resultaten av auktionen publiceras några minuter efter att auktionen avslutats.

Skuldförbindelser som förfaller 14 februari 2022:
Förfallodag: 14 februari 2022
Valuteringsdag: 19 augusti 2021
ISIN-kod: FI4000491055
Maximal volym*: 1 000 miljoner euro

Skuldförbindelser som förfaller 12 maj 2022:
Förfallodag: 12 maj 2022
Valuteringsdag: 19 augusti 2021
ISIN-kod: FI4000507702
Maximal volym*: 1 000 miljoner euro

* beror på statens likviditet och behov av refinansiering

Auktionskalendern för skuldförbindelser i euro publiceras kvartalsvis.

Auktionsresultatet kommer att publiceras på statsskuld.fi

Närmare upplysningar:

finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552, förenamn.efternamn(at)statskontoret.fi
biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, förenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 11.8.2021 kl. 08:59