Statskontoret publicerade sin årsöversikt om Finlands statsskulds­förvaltning

Statskontoret har publicerat sin årsöversikt om Finlands statsskuldsförvaltning på engelska. Årets fokus ligger på hållbar utveckling.

”Finland har antagit en aktiv och ambitiös roll när det gäller att bekämpa klimatförändringen och att skapa en miljömässigt och socialt hållbar utveckling”, skriver finansdirektör Teppo Koivisto i rapporten. ”Vi tror att Finlands starka kreditutsikter och initiativ för hållbar utveckling kommer att vara till nytta för våra obligationer och gynna alla socialt och miljömässigt ansvariga investerare under de närmaste åren.”

År 2018 genomförde Finland framgångsrikt sitt emissionsprogram på 14,1 miljarder euro. Med anledning av amorteringar på 15,0 miljarder euro uppgick nettoupplåningen till –0,9 miljarder euro. Statsskulden var 105,0 miljarder euro vid årsskiftet, dvs. 0,8 miljarder euro lägre än vid årsskiftet 2017.

”Omfattningen av vårt finansieringsprogram för 2019 är liknande. Det totala beloppet för bruttoupplåning, inklusive kortfristig finansiering, blir 15,1 miljarder euro” säger Koivisto.

Mot en mer hållbar budget

Gästskribenter i rapporten är Johanna von Knorring, budgetråd på finansministeriet, och Riku Huttunen, överdirektör för arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

I sin artikel skriver von Knorring om hur hållbar utveckling har införlivats i Finlands budget.

”Hållbar utveckling införs i budgeten som en helt ny dimension för att illustrera hur skattebetalarnas pengar används för att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling” säger von Knorring.

Huttunen fokuserar på Finlands energi- och klimatpolitik. Enligt honom har Finland goda förutsättningar att aktivt delta i övergången till en koldioxidsnål framtid.

”Vår energi- och klimatpolitik är konsekvent och ambitiös. År 2030 ska förnybara energikällor stå för hälften av energiförbrukningen i Finland” säger Huttunen.

Årsröversikten om skuldförvaltningen finns online på annualreview2018.treasuryfinland.fi.

Översikten publiceras på finska och svenska i början av april.

, Uppdaterad 27.5.2019 kl. 12:57