Årsöversikten över statens skuldhantering har utkommit

Statskontoret har publicerat en engelskspråkig årsöversikt över statens skuldhantering. Översikten granskar statens skuldhantering 2017 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hantering av skulden. Översikten publiceras på engelska, eftersom den är avsedd för internationella marknadsparter.

”Finland firade sin hundraåriga självständighet år 2017. Statens skuldhantering är en viktig del av Finlands framgångshistoria”, skriver divisionschef Teppo Koivisto i översikten. ”Statens förmåga att skaffa finansiering särskilt i svåra tider har ökat den finanspolitiska rörelsemån betydligt och hjälpt staten klara av även allvarliga utmaningar.”

År 2017 lånade statskontoret cirka 20,2 miljarder euro på de internationella finansmarknaderna. Av detta belopp gick 17,1 miljarder euro till att finansiera förfallna lån och 3,1 miljarder euro var nya lån, det vill säga nettoupplåning. Statsskulden var i slutet av året 105,8 miljarder euro, det vill säga cirka 47,1 procent av bruttonationalprodukten.

Som gästskribenter i översikten medverkar Juha Kilponen, chef för prognosbyrån vid Finlands bank, och Tuulia Hakola-Uusitalo, chef för finansministeriets strukturenhet.

I översikten skriver Kilponen om Finlands ekonomiska läge under den globala finanskrisen och tiden efter den. Hakola-Uusitalo fokuserar på reformer som siktar till att öka produktiviteten och sysselsättningen i Finland.

Översikten kan läsas på adressen www.statsskuld.fi/annualreview2017.

, Uppdaterad 3.4.2019 kl. 12:17