S&P Global Ratings lämnade Finlands kreditbetyg oförändrat på AA+

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 16 mars 2018 att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila.

Statskontoret lägger ut S&P:s rapport på adressen www.statsskuld.fi/kreditbetyg.

Ytterligare information: biträdande direktör Mika Arola, Statskontoret, tfn 0295 50 2604, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 3.4.2019 kl. 12:17