Delårsrapporten 1/2024 och auktionskalender för Q2 publicerad

Sammanfattningen:

– Under andra kvartalet planerar Statskontoret att emittera ett andra nytt referenslån i euro
– Auktionsdatum för det andra kvartalet har publicerats
– 70 procent av den årliga långfristiga finansieringen förväntas vara slutförd i slutet av juni
– Finansministeriet har uppdaterat strategin för statens skuldhantering. En central ändring är förlängningen av ränteriskpositionen under 2024-2028. Förlängningen är möjlig med den nuvarande strategin för upplåning om man avstår från nya räntederivat.
– Finlands ekonomi är i recession, men utsikterna för framtiden har inte förändrats – ekonomin förväntas växa igen under den andra halvåret. Finansministeriet kommer att publicera nästa ekonomiska prognos den 25 april.

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under april.

Läs hela artikelnDelårsrapport 1/2024 i Publikationer

, Uppdaterad 28.6.2024 kl. 09:55