Delårsrapporten 2/2022 och auktionskalender för juli-september publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under juli.

En sammanfattning av rapporten:

– Under årets tredje kvartal planerar Finska staten att emittera ett nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 5 år.
– Auktionskalender för tredje kvartalen är publicerad
– Statskontoret beräknar att cirka 55 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.
– Rysslands invasion av Ukraina försämrar Finlands ekonomiska utsikter och avtar exporttillväxten. Finansministeriet räknar med att Finlands ekonomi växer med 1,4 procent år 2022. Inflationen förväntas bli 5,8 procent 2022.
— Den nya klimatlagen, som träder i kraft i juli, ingår för första gången ett mål om att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Den reviderade klimatlagen ställs det upp utsläppsminskningsmål som ska nås fram till 2030, 2040 och 2050.

Läs hela artikeln: Delårsrapport 2/2022 i Publikationer.

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 15.7.2022 kl. 10:23