Delårsrapporten 3/2022 och auktionskalender för oktober-december publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under oktober.

En sammanfattning av rapporten:

– Åtgärderna för att få långfristig finansiering för 2022 har avancerat väl. Under sista kvartalet ordnades ingen syndikerade emissioner av referenslån i euro
– Auktionskalender för fjärde kvartalen är publicerad
– Finlands regering föreslog ett låne- och garantisystem på 10 miljarder euro för energisektorn. Eventuell, ytterligare upplåning kommer att täckas genom att öka kortfristiga finansiering.
– Finansministeriet räknar med att Finlands ekonomi växer med 1,7 procent år 2022, men år 2023 avtar tillväxten till 0,5 procent.

Läs hela artikelnDelårsrapport 3/2022 i Publikationer

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 30.9.2022 kl. 10:22