Statens skuldförbindelseprogram har uppdaterats

Statens skuldförbindelseprogram ger potentiella investerare information om finska statens skuldförbindelser. Programmet innehåller allmänna villkor för emission av skuldförbindelser och en förteckning över banker som fungerar som statens primära samarbetspartner vid emission av skuldförbindelser och vid eftermarknadshandel.

De nuvarande samarbetsbankerna har uppdaterats i statens skuldförbindelseprogram. Övriga uppdateringar i programmet är av teknisk natur och gäller bland annat uppdatering av författningshänvisningar.

Programmet finns på sidan: Statens skuldförbindelser

, Uppdaterad 26.9.2022 kl. 09:16