Delårsrapporten 4/2021 och auktionskalender för januari-mars publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på finska och svenska under januari.

En sammanfattning av rapporten:

  • Nettolånebehovet enligt statsbudgeten för 2022 är 6,9 miljarder euro. Finska statens finansieringsstrategi förblir densamma som under 2021.
  • Tre nya referenslån i euro kommer sannolikt att emitteras under året.
  • Auktionskalender för januari-mars är publicerad.
  • Enligt finansministeriet är den övergripande ekonomiska bilden i Finland stabil trots tilltagande epidemi. Finansministeriet bedömer att Finlands BNP växer med 3,4 procent under 2021 och 3,0 procent under 2022.

Läs hela artikeln (på engelska): Quarterly Review 4/2021 in Publications.

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 29.12.2021 kl. 09:18