Statens upplåningsbehov mindre än beräknat 2021

Statskontoret har beslutat att låta bli att lyfta cirka 8 miljarder euro av det nettoupplåningsbehov på 11,7 miljarder euro som ingår i budgetpropositionen för 2021. Beslutet baserar sig på statens starka likviditet. Statens nettoupplåning uppgå till ca 3,7 miljarder euro 2021.

Statskontoret har uppdaterat (den 3 december) de senaste siffrorna om statens upplåning 2021 på sin hemsida: Upplåningsbehov

Siffrorna visar den faktiska upplåningen för innevarande år till den 30 november 2021. Ingen ny upplåning förväntas för december 2021.

Flera orsaker till minskat upplåningsbehov

Det finns flera orsaker till att upplåningsbehovet är mindre än vad som budgeterats. Statskassan är för det första ca 2,5 miljarder euro mindre än i slutet av 2020, vilket betyder att upplåningsbehovet kan täckas med lån som influtit i fjol. Statskontoret utökade statens kassamedel under 2020 i syfte att förbereda sig för oväntade utgifter som föranleds av coronakrisen.

För det andra avviker uppskattningen av skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna 2021 från det budgeterade med cirka 5,5 miljarder euro. Detta förklaras bland annat av att en del av anslagsmomenten i statsbudgeten består av så kallade överföringsanslag som kan användas under flera års tid. För år 2021 har man till exempel budgeterat fleråriga investeringar och överföringsanslag som hänför sig till coronavirusepidemin, och som förmodligen används först under kommande år.

Noggrannare information om orsakerna till att nettoupplåningen är mindre än beräknat fås när statens preliminära bokslutsuppgifter blir klara i februari.

Läs mer:
Statens upplåningsbehov mindre än beräknat 2021 (finansministeriets pressmeddelande 1.12.2021)

Mer information:
Teppo Koivisto, finansdirektör, Statskontoret tfn 02955 02550

, Uppdaterad 3.12.2021 kl. 13:42