Statskontoret inleder valfria auktioner (Optional Reverse Inquiry, ORI) den 9 mars

Statskontoret kommer att börja auktionera ut RFGB via s.k. ORI-auktioner (Optional Reverse Inquiry). Syftet med dessa auktioner är att stöda likviditeten på marknaden, särskilt inom vissa serieobligationer.

Vid valfria auktioner emitterar Statskontoret små tilläggsposter till seriebligationer som emitterats tidigare och som funnits längre på marknaden. Valfria auktioner ordnas baserat på efterfrågan från banker som fungerar som huvudmarknadsgaranter för finska statslån. Endast marknadsgaranterna kan delta i auktionerna, men deltagande är frivilligt.

Vid valfria auktioner säljer Statskontoret högst två olika serieobligationer åt gången och auktionens maximibelopp är 400 miljoner euro. ORI-auktionerna kommer att genomföras genom Bloombergs auktionssystem (BAS). Auktionsformatet är multipris, det vill säga de framgångsrika buden tilldelas de föreslagna priserna.

Statskontoret har publicerat sex preliminära ORI-auktionsdatum för år 2023. Dessa finns i auktionskalendern.

Den första RFGB ORI-auktionen kommer att äga rum den 9 mars. ORI-auktioner äger i princip rum varannan månad, antingen den andra eller fjärde torsdagen kl. 11.30-12.00 (CET).

Mer information:  biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, fornamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 7.3.2023 kl. 17:17