Delårsrapporten 2/2023 och auktionskalender för juli-september publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under juli.

Sammanfattningen:

– Under årets tredje kvartal planerar Finska staten att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 5 år
– Auktionskalender för tredje kvartalen 2023 är publicerad
– Statskontoret beräknar att cirka 70 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni
– Finansministeriet bedömar att den finländska ekonomin kommer att återhämta sig mot slutet av året. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 1,4 procent och år 2025 med 1,9 procent
– Finlands nya regering ska stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro inom denna valperiod
– Andra centrala punkter i regeringsprogrammet innehåller reform av grundskyddet,  satsningar till ren energi och att öka Finlands FoUI-finansiering

Läs hela artikelnDelårsrapport 2/2023 i Publikationer (på engelska)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 30.6.2023 kl. 10:14