Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån den 17 maj

Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 17 maj. Lån förfaller till betalning 15.4.2043.

Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppet för auktionen är 1 000 miljoner euro.

Auktionens uppgifter:

Datum: 17.5.2022
Tid: 12.30–13.00 (finsk tid)
Resultaten av auktionen publiceras några minuter efter att auktionen avslutats.
Valuteringsdag: 19.5.2022

Låneuppgifter:

Lånet som förfaller till betalning den 15 april 2043
Kupongränta: 0,500 %
ISIN-kod: FI4000517677
Maximal volym: 1 000 miljoner euro
Beloppet före auktionen: 3 000 miljoner euro

Auktionsresultatet kommer att publiceras på statsskuld.fi

Närmare upplysningar:

biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi
finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 13.5.2022 kl. 09:05