Årsöversikt om statens skuldförvaltning 2019

Årsröversikten om skuldförvaltningen 2019 finns online på annualreview2019.treasuryfinland.fi.

Översikten publiceras på finska och svenska under mars.

, Uppdaterad 4.3.2020 kl. 10:46