Statskontoret ordnar en auktion för statens skuldförbindelser i euro den 9 januari

Statskontoret ordnar en auktion för två av statens skuldförbindelser i euro tisdagen den 9 januari. Skuldförbindelser förfaller till betalning 13 augusti 2024 och 13 november 2024.

Auktionens uppgifter:

Datum: 9 januari 2024
Tid: 12.30–13.00 (finsk tid)
Resultaten av auktionen publiceras några minuter efter att auktionen avslutats.

Skuldförbindelser som förfaller 13 augusti 2024:
Valuteringsdag: 11 januari 2024
ISIN-kod: FI4000560958
Maximal volym*: 1 000 miljoner euro

Skuldförbindelser som förfaller 13 november 2024:
Valuteringsdag: 11 januari 2024
ISIN-kod: FI4000565940
Maximal volym*: 1 000 miljoner euro

* beror på statens likviditet och behov av refinansiering

Kommande auktioner av statspapper publiceras kvartalsvis.

Auktionsresultatet kommer att publiceras på statsskuld.fi.

Närmare upplysningar:
finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552, förenamn.efternamn(a)statskontoret.fi
biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, förenamn.efternamn(a)statskontoret.fi

, Uppdaterad 2.1.2024 kl. 09:21