Delårsrapporten 4/2023 och auktionskalender för Q1 publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under januari.

Sammanfattningen:

– Statens prognos för 2024 innehåller ett nettoupplåningskrav på 12,88 miljarder euro. Då amorteringarna på statsskulden uppgår till 30,16 miljarder euro, är bruttoupplåningsbehovet 43,04 miljarder euro
– Tre nya referenslån i euro kan förväntas under 2024, varav den första sannolikt kommer att genomföras under första kvartalet
– Auktionsdatum för det första kvartalet har publicerats
– Finlands ekonomi är i recession 2023 och bruttonationalprodukten (BNP) minskar med 0,5 procent i år. Men enligt Finansministeriet börjar tillväxten igen nästa år: 2024 ökar BNP med 0,7 och år 2025 med 2,0 procent, bedömer finansministeriet i sin senaste ekonomiska översikt.

Läs hela artikeln: Statens skuldförvaltning – Delårsrapport 4/2023 (statsskuld.fi)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 8.1.2024 kl. 16:12