Statsskulden och BNP

Statistiken visar statsskulden och dess andel av bruttonationalprodukten. Tidsserien i statistikdatabasen börjar från år 1940.
 

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter