Till evenemangskalendern

Delårsrapport över statens upplåning

Delårsrapporten över statens upplåning publiceras den 28 mars 2018.


Tid 28.3.2018
Plats www.statsskuld.fi
Arrangör Statskontoret
Webbadress http://www.statsskuld.fi/sv-FI/Nyheter_och_publikationer/Publikationer/Delarsrapporter


Publicerad 15.3.2018 kl. 14.17 , uppdaterad 15.3.2018 kl. 14.15 Suomeksi   På svenska   In English

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter