Kort- och långfristig skuld

I statistiken uppdelas statsskulden enligt den återstående löptiden.
 

Uppdaterad 3.4.2019 kl. 14.45
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter