Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats till 
1
2
3
4
...
8
Nästa
Statskontoret ordnade en auktion för två av statens lån onsdagen den 10 april kl. 12.30–13.00. Det ena lånet förfaller till betalning 15.4.2026 och det andra 15.4.2047. Auktionsvolymen var samma...
Statskontoret ordnar en auktion för två av statens lån onsdagen den 10 april. Det ena lånet förfaller till betalning 15.4.2026 och det andra 15.4.2047. Auktionen är en del av statens långfristig...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 15 mars 2019 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Stat...
Statskontoret har publicerat sin årsöversikt om Finlands statsskuldsförvaltning på engelska. Årets fokus ligger på hållbar utveckling. ”Finland har antagit en aktiv och ambitiös roll när de...
Statskontoret ordnade en auktion för statens skuldförbindelser i euro för första gången tisdagen den 26 februari. Auktionsvolymen var sammanlagt 1 490 miljoner euro. Auktionsresultat: Sk...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 september 2029. Orderboken på lånet uppgick till 14,5 miljarder euro och innehöll anbud från öve...
Staten emitterar ett nytt benchmarklån som förfaller till betalning den 15 september 2029. Orderboken öppnades tisdagen den 5 februari 2019. Emissionens huvudarrangörer är BNP Paribas, Citig...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om finska statens kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 1 februari 2019. Moody's kreditbetyg för fi...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 1 februari 2019 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är positiva. Ytterligare inform...
Statskontoret ordnade en auktion för två av statens lån tisdagen den 20 november kl. 12.30–13.00. Det ena lånet förfaller till betalning 15.9.2023 och det andra 15.4.2047. Auktionsvolymen var sa...
Statskontoret ordnar en auktion för två av statens lån tisdagen den 20 november. Det ena lånet förfaller till betalning 15.9.2023 och det andra 15.4.2047. Auktionen är en del av statens långfris...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om finska statens kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 19 oktober. Moody's kreditbetyg för finska ...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 16 oktober kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 000 miljoner euro. Lånet förfaller till beta...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 16 oktober. Lånet förfaller till betalning 15.9.2028. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maxim...
Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018 En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstraf...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 14 september 2018 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. ...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 september 2028. Orderboken på lånet uppgick till över 13 miljarder euro och innehöll anbud från ...
Staten emitterar ett nytt benchmarklån som förfaller till betalning den 15 september 2028. Orderboken öppnades tisdagen den 28 augusti 2018. Emissionens huvudarrangörer är Bank of America Merril...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 3 augusti 2018 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Fitch ändrade samtidigt utsikterna för kreditbetyget från stabila t...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 12 juni kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 986 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter