Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats till 
1
2
3
4
...
8
Nästa
Statskontoret ordnade en auktion för två av statens lån tisdagen den 20 november kl. 12.30–13.00. Det ena lånet förfaller till betalning 15.9.2023 och det andra 15.4.2047. Auktionsvolymen var sa...
Statskontoret ordnar en auktion för två av statens lån tisdagen den 20 november. Det ena lånet förfaller till betalning 15.9.2023 och det andra 15.4.2047. Auktionen är en del av statens långfris...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om finska statens kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 19 oktober. Moody's kreditbetyg för finska ...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 16 oktober kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 000 miljoner euro. Lånet förfaller till beta...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 16 oktober. Lånet förfaller till betalning 15.9.2028. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maxim...
Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018 En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstraf...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 14 september 2018 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. ...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 september 2028. Orderboken på lånet uppgick till över 13 miljarder euro och innehöll anbud från ...
Staten emitterar ett nytt benchmarklån som förfaller till betalning den 15 september 2028. Orderboken öppnades tisdagen den 28 augusti 2018. Emissionens huvudarrangörer är Bank of America Merril...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 3 augusti 2018 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Fitch ändrade samtidigt utsikterna för kreditbetyget från stabila t...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 12 juni kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 986 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 12 juni. Lånet förfaller till betalning 15.4.2034. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det max...
Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftade att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på Aa1. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytterli...
 Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 24 april kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 001 miljoner euro. Lånet förfaller till ...
Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån tisdagen den 24 april. Lånet förfaller till betalning 15.9.2027. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala belop...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 16 mars 2018 att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget ä...
Statskontoret har publicerat en engelskspråkig årsöversikt över statens skuldhantering. Översikten granskar statens skuldhantering 2017 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hanteri...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 9 februari 2018 att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. ...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2034. Orderboken på lånet uppgick till cirka 11,4 miljarder euro och innehöll anbud från ö...
Staten emitterar ett nytt benchmarklån som förfaller till betalning den 15 april 2034. Orderboken öppnades tisdagen den 6 februari 2018. Emissionens huvudarrangörer är BNP Paribas, Citigroup, Da...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter